Verilerin Korunması

a. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu” ya da “Kanun”) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak, Tomtom Mh. Yeni Çarşı Cd. Gürhan Apt. No:12 D:9 Beyoğlu / İstanbul adresine mukim Gülgün Travel (“Şirket” ya da “Gülgüntravel”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b. Toplanan Kişisel Verileriniz

-Gülgüntravel'a üye olmanız, Gülgüntravel ile iletişime geçmeniz ya da Gülgüntravelı ziyaret etmeniz durumunda;

Meşru menfaat işleme şartı doğrultusunda Görsel ve İşitsel Kayıtlar kapsamında Ses Kayıtları ve Kamera Kayıtları bilgileriniz,

İşlem Güvenliği Bilgileriniz kapsamında Müşteri Kullanıcı id, IP Adresi, Ziyaret Edilen Sayfa ve Erişim Zamanı bilgileriniz,

Müşteri İşlem Bilgileriniz kapsamında Fatura Unvanı, Fatura Adresi ve Vergi Numaranız olan kişisel verileriniz,

Kimlik Bilgileri kapsamında İsim, Soyisim, Kullanıcı Adı, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk, Doğum Tarihi ve Cinsiyetiniz,

İletişim Bilgileri kapsamında Adres, Telefon ve E-postanız, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, alt acentelerimiz, çağrı merkezimiz, partner veya tedarikçi firmalar tarafından veya Internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

-Gülgüntravelden bir hizmet almanız durumunda;

Meşru menfaat, sözleşmenin ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi şartları doğrultusunda Kimlik Bilgisi kapsamında İsim, Soyisim ve TC Kimlik Numaranız,

Sözleşmenin ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi şartları doğrultusunda İletişim Bilgisi kapsamında Adres, Telefon ve E-postanız,

Sözleşmenin ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi şartları doğrultusunda Müşteri İşlem Bilgileriniz kapsamında Müşteri ile beraber hizmet alacak Çocuk Sayısı, Fatura Adresiniz, Vergi Numaranız, Vergi Daireniz, Alınan Hizmete Ait Bilgileriniz, Ödeme Şekliniz, Banka Hesap Numaranız ve Kart Bilgileriniz, 

Meşru menfaat ve sözleşmenin ifası şartları doğrultusunda İşlem Güvenliği Bilgileriniz kapsamında Müşteri Tipi, Müşteri id, İlişkili Çağrı ve Taleplerin idleri, rezervasyon id, Müşteri Kullanıcı id, IP Adresi, Erişim Zamanı ve Kullanıcı Adı,

Pazarlama faaliyetleri kapsamında açık rıza şartı doğrultusunda isim ve soyisim olan Kimlik Bilgileriniz, telefon numarası ve e-posta adresi olan İletişim Bilgileriniz, Ziyaret Edilen Sayfa, İlgilendiğiniz Ürün ve Yorum Bilgileriniz,

Açık rıza şartı doğrultusunda aldığınız hizmeti iptal etmek için gönderdiğiniz Sağlık Raporlarınız ve Ölüm Belgeleriniz,

Açık rıza şartı doğrultusunda iş faaliyetlerinin ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla HES kodu numaranız ve içerisinde yer alan Riskli/Risksiz Bilginiz, Önceden Covid geçirip geçirmediğiniz, (varsa) PCR Bilginiz (son 48 saat), (varsa) Aşı Bilginiz,

Meşru menfaat şartı doğrultusunda Gülgüntravelın aramanız ya da ziyaret etmeniz durumunda Ses Kayıtları ve Kamera Kayıtları Bilgileriniz olan kişisel verileriniz,

otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, alt acentelerimiz, çağrı merkezimiz, partner veya tedarikçi firmalar tarafından veya Internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.  

-Ticari elektronik ileti onaylarına açık rıza vermeniz halinde;

Hukuki yükümlülük şartı doğrultusunda onayın kabul edildiğine dair açık beyanınız, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve/veya telefon numaranız otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, alt acentelerimiz, çağrı merkezimiz, partner veya tedarikçi firmalar tarafından veya Internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde sözlü yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

-Gülgüntravela Vize başvurusu yapmanız durumunda;

Sözleşmenin ifası şartı doğrultusunda; Pasaport Bilgileriniz, Mal Varlığı Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz posta ya da elektronik posta vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.

-Gülgüntravelın fark ettiği herhangi bir şüpheli işlem durumunda;

Meşru menfaat şartı doğrultusunda; Kimlik Bilgisi kapsamında İsim ve Soyisim, İletişim Bilgisi kapsamında Telefon ve E-posta, Müşteri İşlem Bilgisi kapsamında Kredi Kartı Numarası ve/veya İşlem Güvenliği Bilgisi kapsamında Müşteri Kullanıcı id ve IP Adresi bilgileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.

-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Gülgüntravel'a başvurmanız durumunda;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi şartı doğrultusunda Kimlik ve İletişim Bilgileriniz otomatik olmayan yöntemlerle toplanır.

c. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, müşteri ilişkileri süreçlerinin gerçekleştirilmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, otel rezervasyonları ve uçak bileti gibi satın alınan hizmetlerin verilmesi, faturalama ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yurt içi turlar kapsamında gerekli hizmetlerin verilebilmesi, vize başvurusu yapılacak ülkeler kapsamında vize başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, Şirketimizin ticari ilişkilerinin sağlanması ve iş stratejilerinin belirlenmesi ile uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

d. Açık Rıza Kapsamında Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

-Pazarlama faaliyeti kapsamında

Doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, Gülgüntravel tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, hizmetlerin satış ve pazarlaması için Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen “Açık Rıza” veri işleme şartı ve amaçları dahilinde işlenecektir.

-Seyahat ve/veya konaklama hizmeti kapsamında

Seyahat hizmeti kapsamında rezervasyon değişiklik ve iptal süreçlerinin yürütülmesi amacıyla alınan sağlık verileri ve ölüm belgeleri, yurtdışı turlar veya oteller kapsamında satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerin yürütülmesi ve gerekli hizmetlerin verilebilmesi amaçlarıyla Kanun’da belirtilen “Açık Rıza” veri işleme şartı ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Seyahat ve/veya konaklama hizmeti kapsamında hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla alınan HES kodu numarası ve içerisinde yer alan Riskli/Risksiz Bilgisi, Önceden Covid geçirip geçirmediği bilgisi, (varsa) PCR Bilgisi (son 48 saat), (varsa) Aşı Bilgisi Kanun’da belirtilen “Açık Rıza” veri işleme şartı ve amaçları doğrultusunda işlenecektir.

-Bilgi talebi kapsamında

www.gulguntravel sitesinde gezinirken ilgilenilen ürün/hizmetler hakkında “Benimle iletişime geçilmesini onaylıyorum” onay butonunu tıklayarak, onay verdiğiniz ürün/hizmetle ilgili gelişmelerden haberdar olabilmeniz ve Gülgüntravel pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Kimlik ve İletişim Bilgileriniz Kanun’da belirtilen “Açık Rıza” veri işleme şartı ve amaçları dahilinde işlenecektir.

e. Reklam Amaçlı Veri İşleme

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamaktadır. Bu onay içerisinde, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, ismi ve soyismi ile elektronik iletişim adresi bulunur.

f. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz, alt acentalarımız, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel verileriniz, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Şirketimizin yurt içi bulunan iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, ilgili ülke konsolosluklarına, üçüncü kişi tedarikçi firmalar ile (konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, vize takip şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır. Ayrıca Şirketimiz, talep/şikayet bilgilerinizi, sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlemin gerektirdiği sınırlı iş ortakları ile paylaşmaktadır.

Dolayısıyla Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile turizm ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamında veri işlenmesine izin verilenler ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Şirketimiz ile şube ve alt acentalarımız ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu’nda belirtilen şekilde işleyebilecektir.      

g. Açık Rıza Kapsamında Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

-Hizmetin ifası kapsamında

Tarafınıza ait Kimlik ve İletişim Bilgileri kişisel verileriniz, satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerin yürütülmesi ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Kuruluşumuzun yurt dışında bulunan iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, üçüncü kişi tedarikçi firmalar ile konaklama firmalarıyla, havayolu şirketleriyle, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalarla, transfer elemanları ve araç kiralama şirketleriyle paylaşmaktadır.

Rezervasyon iptal ve değişiklik işlemlerinin gerçekleşebilmesi amacıyla Sağlık Bilgileri ve Ölüm Raporlarının, hizmet kapsamında bulunan yurtiçi ve yurtdışı şirketlerle paylaşılmaktadır.

Seyahat ve/veya konaklama hizmeti kapsamında hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla HES kodu numarası ve HES kodu numarasının ayrılmaz parçası olan Riskli/risksiz bilgisi, Önceden Covid geçirip geçirmediği bilgisi, (varsa) PCR Bilgisi (son 48 saat) ve (varsa) Aşı Bilgisi, alınan hizmete ait yurt içi konaklama firmalarıyla, havayolu şirketleriyle, ulaştırma hizmeti sunan şirketlerle ve tur şirketleriyle paylaşılmaktadır.

-Pazarlama faaliyeti kapsamında

Gülgüntravel Pazarlama faaliyetleri kapsamında Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri ve Alınan Hizmete Ait Bilgilerinizi yurtiçinde ve yurtdışında pazarlama faaliyetleri için sms gönderimi ve e-posta gönderimi yapan firmalarla, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi kapsamında yeniden hedefleme yapılması amacıyla pazarlama araştırma firmalarıyla ve hedefli pazarlama çalışmaları için facebook ve instagram sosyal medya platformlarıyla   paylaşılmaktadır.

h. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam üzerinden; e-posta, ilgili Internet siteleri, Internet üzerinde yapılan yüz yüze görüşmeler vb. araçlarla, Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve çağrı merkezi aracılığıyla) ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (c), (d), (e), (f) ve (g) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

i. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  • Şirket ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile alınan kamera kayıtları ancak Savcılığa başvurulması halinde, Savcılık ile paylaşılabilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari bilgileri içeren başvuru talebinizi Internet sitemizde yayımlanan Başvuru Formu’nu doldurarak formu, yazılı ve ıslak imzalı olarak Tomtom Mh. Yeni Çarşı Cd. Gürhan Apt. No:12 D:9 Beyoğlu / İstanbul adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili başvuru talebinizi info@gulguntravel.com adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak veya bilgi. info@gulguntravel.com e-mail adresine,  Şirket sisteminde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Şirketimiz, başvuru talebiniz ile ilgili olarak taleplerin yerine getirilmesi kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.